ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կայքը թարգմանելու համար անհրաժեշտ է ձեր ֆինանսական աջակցությունը, որից հետո կայքում կտեղադրվի ձեր գովազդը' անվճար կամ ամենամատչելի գնով' ցանկացած էջում (234x60 և ավելի մեծ չափսերով), և բազմահազար մարդիկ (այդ թվում` Ջավախքից հեռացած ջավախքցիները) կարող են գովազդի օգնությամբ ծանոթանալ ձեր բիզնեսին:

Ուշադրություն !
  • Աշխատանքի հրավեր:

  • Հրավիրում ենք բոլորին լրագրող և գովազդային գործակալ աշխատելու` առանց նախապայմանների:
  • Մանրամասն
Այվազյան Էդվարդ

Այվազյան Էդվարդ

Ծնվել է 1951 թ.

10

Գրքի

9

ձեռնարկի

60

հոդվածների

2

պարգևների

Հեղինակէ

Էդվարդ Այվազյանն

Այվազյան Էդվարդ Իշխանի

Մանկավարժ

Գիտական աստիճանն


Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր

Մանրամասն Կենսագրությունն

Ծնվել է 1951 թ. հուլիսի 29-ին Ծալկայի շրջանի Նարդևան գյուղում: 1958-68 թթ. սովորել է գյուղի միջն. դպրոցում:

1968 - 1973թ. սովորել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում:

1982-1985թթ. սովորել է ԽՍՀՄ ՄԳԱ ուսուցման մեթոդների և բովանդակության գիտահետազոտական ինստիտուտի մաթեմատիկայի լաբորատորիայի ասպիրանտուրայում: 1986թ. պաշտպանել է թեկնածուական թեզ «Երկրաչափական պնդումների ապացուցման մեթոդների յուրացման պարտադիր մակարդակի պլանավորումը» թեմայով և ստացել մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: Իսկ 2013 թ. ԵՊՀ-ում պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսության թեզ «Ապացուցումների ուսուցման չափորոշչային արդյունքների կանխատեսման մեթոդաբանական հիմունքները» թեմայով և ստացել մանկավարժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան:

1973-1982 թթ. աշխատել է ՀԽՍՀ Աշտարակի շրջանի Կոշ գյուղի միջն. դպրոցում՝ որպես մաթեմատիկայի ուսուցիչ: 1986-1996 թթ. Ուսուցիչների կատարելագործման ինստիտուտում` որպես մեթոդիստ, դոցենտի պաշտոնակատար, կաբինետի վարիչ: 1996-1999թթ. ՀՀ ԿԳՆ ծրագրամեթոդական վարչության գլխավոր մասնագետ: 1999 -2019 թթ. ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի բնագիտամաթեմատիկական առարկաների բաժնի գլխավոր մասնագետ: 2001–ից մինչ օրս համատեղությամբ կամ ժամավճարով ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետում, որպես «Ընդհանուր մաթեմատիկայի» ամբիոնի դոցենտ:

Է. Այվազյանն հեղինակ է` 60 գիտական աշխատանքի, 10 գրքի, 9 ուսումնաօժանդակ ձեռնարկի, մեկ բուհական դասագրքի: Հանդիսանում Է «Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա» առարկայի բուհական դասագրքի հեղինակ, նախկին և ներկայումս գործող «Մաթեմատիկա 5,6», «Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր 9,10» դասագրքերի, ավագ դպրոցի «Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր 10,11,12» բնագիտամաթեմատիկական, հումանիտար և ընդհանուր հոսքերի դասագրքերի մասնագիտական խմբագիրը, բազմաթիվ այլ՝ փորձնական դասագրքերի, ուսումնա-օժանդակ ձեռնարկների մասնագիտական խմբագիր:

Է. Այվազյանը մինչ 2001թ. եղել է «Մաթեմատիկան դպրոցում» ամսագրի գործադիր տնօրենն, ապա այդ ամսագրի կրթական բարեփոխումների բաժնի խմբագիր, ներկայումս՝ կոլեգիայի անդամ, ինչպես նաև ՌԴ Տոլյատի պետական համալսարանի «Вектор наукы» ամսագրի գլխավոր խմբագրի տեղակալ, ՌԴ այլ չորս ամսագրերի և Հունգարիայի «Science and education a new dimension, pedagogy and psychology» ամսագրի կոլեգիայի անդամ:

Պարգևատրվել է «Աշխատանքային արիության համար» և «Ստեղծագործական աշխատանքի համար» մեդալների, պատվոգրերի և այլն, արժանացել` «Ավագ ուսուցչի» կոչման:

Գիտական աշխատանքներն ներառում է` ապացուցումների ուսուցման մեթոդիկա, տրամաբանական մտածողության ձևավորման հիմնահարց, մաթեմատիկական և ձևական տրամաբանություն:

® Հեղինակային իրավունքը` Սերգեյ Խուդավերդյանի: Վերջին թարմացումն՝ 05 սեպտեմբերի, 2019:

Մանրամասն Հոդվածներ

Об обучении доказательству методом исключения | Science and education a new dimension. Philology. 2018, V66, issue162, 7-11 pp. О целесообразности приминения современных методов обучения в вузах | Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. 2018, 7, стр. 90-96 Պատմական ակնարկ քառակուսային հավասարման լուծման մասին | Մաթեմատիկան դպրոցում: 2017թ․, 3(111), 23-36 էջ, Հայաստան Об одном способе нахождения множества (области) значений функций | Науковий вiсник льотноï академiï. 2017, 1, стр. 296-299 Опыт применения аналогии в обучении некоторым обобщениям теоремы Пифагора | Вестник Черкасского университета. Серия Педагогические науки, Черкассы Межд. Научно-практическая конфференция. 2016, стр. 3-7 Государственный общеобразовательный стандарт как общественно-государственный заказ перед школой | Вестник Черкасского университета, Ukraine, 2015, N 23 (356), стр. 3-7 стр. | Мышление и жизнь. Аналогия продолжительности | Вестник Балтийской педагогической академии(С. Петербург, Россия). Вып. 110-2013, стр. 86-90 О рабочих определениях общедидактических понятий “метод”, “умение” | “Вестник Черкасского университета”. Серия – Педагогическиенаукы, N 13 (266). 2013, стр. 8-11 О методике обучения определениям | “Вестник Черкасского университета”. Серия – Педагогическиенаукы, N 12 (265). 2013, стр. 146-149 Роль словесно-грамматической и логической формы утверждения в процессе выбора целесообразного метода доказательства | “Вектор науки ТГУ” (Тольяти, Россия), Научно-методический журнал, N 1, 2013, стр.289-292 О доказательствах существования обьекта (отношения) | “Научная сокровщница образования Донетчины” (Донецк, Украина). Научно-методический журнал, N 2(15),2013, стр. 44-47 Ուսուցման պարտադիր մակարդակը բնութագրող չափորոշչային խնդիրների լուծման դժվարությանը վերագրվող պահանջներ | «Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում», գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու: Պրակ 4 (ՀՀ ԿԳՆԿԲԿ, ՀՊՃՀ,ՀՊՄՀ), -Ե., 2003, 72-83 էջեր Մաթեմատիկական ապացուցումների ուսուցման չափորոշչային արդյունքները կազմողունակությունների հավաքածուն | «Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում», գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու: Պրակ 4 (ՀՀ ԿԳՆԿԲԿ, ՀՊՃՀ ՀՊՄՀ),-Ե., 2003, 66-71 էջեր Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության պետական չափորոշիչը որպես հասարակական-պետական պատվեր դպրոցին | «Մաթեմատիկայի դասավանդման արդի հիմնահարցերը»,գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու: Պրակ 2 (ՀՀԿԳ ՆԿԲՆ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ), Ե., 2002, էջ 72-82 Ապացուցումների ուսուցման արդյունքների պլանավորումն ըստ «Քառանկյուններ» թեմայի | «Մաթեմատիկան դպրոցում», N.6, 2002, 13-18 էջեր «Տրամաբանության հանրահաշիվ» թեմայի ուսուցման մասին | «Մաթեմատիկան դպրոցում», N 3-4, 1999,48-56 էջեր Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի ապացուցման մեթոդները | «Մաթեմատիկան դպրոցում», N 1-2, 1999, 3-11 էջեր Ապացուցման մեթոդի ընտրության մասին | «Մաթեմատիկան դպրոցում», 1998, N 3, 9-16 էջեր Սահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասին | «Մաթեմատիկան դպրոցում», 1998, N1,15-19 էջեր Մաթեմատիկական պնդման պայմանի և եզրակացության առանձնացման մասին | «Մաթեմատիկան և ֆիզիկան դպրոցում» 1990, N6,6-8 էջեր Մաթեմատիկայի ուսուցման արդյունքների պլանավորման մասին | «Սովետական մանկավարժ»,1988, N12,16-20 էջեր Планирование обязательного уровня усвоения методов доказательств по курсу планиметрии ср. школы | Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. к.п.н., М., 1986, 15с. О методике выделения оптимального объема умений доказывать по курсу планетарии средней школы | В кн.: Материалы конференции молодых ученых, посвященной проблемам совершенствования преподавания естественноматематических дисциплин.-М.,1985. В надзаг: НИИС и МОА ПН СССР,-стр. 54-56 Планирование уровня овладения методам доказательств в курсе геометрии неполной средней школы: Методические рекомендации | М., 1984. В надзаг. НИИС и МОА ПН СССР, 28с. Выделение обязательного уровня обучения методам доказательств в курсе геометрии средней школы | В кн.: Совершенствование методов обучения общеобразовательным предметам естественноматематического цикла, -М., 1984. Внадзаг.: НИИС и МОА ПН СССР, стр. 59-61 Методы доказательств теорем в учебниках планиметрии | всб. “Пути повышения качества обучения основам наук в средней школе (естественно-математическое образование)”, М., 1983, стр. 38-40

Մանրամասն Սկզբնաղբյուրներ

Գրիգոր Այվազյան «Նարդևանը և նարդևանցիներն»

Երևան, «Էդիթ Պրինտ» 2005. էջ 118-120:

ԹՈՂՆԵԼ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

0/100 Բառ